Orden

VI ØNSKER ET GODT OG TRIVELIG OPPHOLD

Våre ordensreglene er til for at du som elev skal få et mest mulig hyggelig og lærerikt opphold hos oss på Varden Fjellskole.

Våre ordensregler:

  1. Møt presis til måltidene og til alle arrangement.
  2. Fra sengetid kl. 22.00 til kl. 08.00 skal det være stille over alt.
  3. Hold orden på rommet og hvor du ellers er.
  4. Røyking og bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt.
  5. Ballkasting og utendørs lek skal foregå på vollen mot badedammen, men ikke ved elven. Gå ikke på egen hånd utenfor leirområdet.
  6. Gå ikke inn i uvedkommende hus eller rom, – og bruk ikke støvler eller knottsko innendørs.
  7. Bruk omtanke og vis framferd, vær hjelpsom og hyggelig mot kameratene og vis respekt overfor betjening, lærere og ledere.